Tlačové správy

Profesor Clive Hamilton na EU v Bratislave

Dňa 31.mája 2016 privítal prorektor pre zahraničné vzťahy Mgr. Boris Mattoš, PhD. na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave významného austrálskeho profesora Clivea Hamiltona, ktorý nás počas svojej návštevy poctil prednáškou na tému Antropocén: nová a nebezpečná epocha v histórii Zeme.

viac »

Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti (NOeG-SEA 2016) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

V dňoch 27-28.5. 2016 sa v Bratislave uskutočnila spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016.

viac »

Ekonomická univerzita v Bratislave pokračuje v tradícii a odštartovala 4. ročník Detskej ekonomickej univerzity

Detská ekonomická univerzita je určená pre žiakov 4. až 8. ročníka základných škôl. Jej cieľom je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času zoznámiť deti zábavnou formou s ekonómiou v praxi. Univerzita im dá aj príležitosť spoznať nových ...

viac »

Jarná univerzita propagácia duálneho vzdelávania na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

Duálne vzdelávanie, ktoré je trendom dnešného školstva, má význam z hľadiska praxe a praktického vzdelávania. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave je v týchto aktivitách lídrom medzi slovenskými univerzitami. Na Jarnej univerzite priniesla výsledky riešení študentov, ktorí pracovali na reálnych zadaniach z hospodárskej praxe.

viac »

Doping v športe a jeho prieskum na Ekonomickej Univerzite v Bratislave

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sme robili dotazníkový prieskum týkajúci sa problematiky dopingu v športe, na základe ktorého sme dospeli k niekoľkým zaujímavým odpovediam na otázky, ktoré boli respondentom položené.

viac »
<<<12>>>