Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Nová docentka na FHI EU v Bratislave

26.11.2014

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave odovzdal 26. novembra 2014 rektor univerzity prof. Rudolf Sivák menovací dekrét Ing. Jitke MELUCHOVEJ, PhD. Vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1. novembra 2014 získala doc. Meluchová z Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave v študijnom odbore 3.3.12 Účtovníctvo.


«  späť