Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Novozvolený dekan FAJ EU v Bratislave

26.11.2014

Na zasadnutí Akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov odovzdal 26. novembra 2014 rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák vymenúvací dekrét na funkčné obdobie od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2018 novozvolenému dekanovi FAJ EU v Bratislave PhDr. Radoslavovi Štefančíkovi. Zároveň poďakoval odchádzajúcej dekanke prof. Lívii Adamcovej za jej prácu pri a po založení Fakulty aplikovaných jazykov a odovzdal jej pamätnú medailu Ekonomickej univerzity.


«  späť