Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Václav Klaus znovu na EUBA

14.11.2014

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra ekonomickej teórie organizovala 13. a 14. novembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu Ekonomická teória a ekonomická realita 2014. V rámci konferencie vystúpil 14. novembra 2014 v aule univerzity s prednáškou na tému „25 rokov od pádu komunizmu“ prof. Václav Klaus, prezident ČR v rokoch 2003 – 2013. Ekonomická univerzita udelila prof. Klausovi v roku 2004 čestný titul doctor honoris causa. Po prednáške v rámci diskusie odpovedal Václav Klaus na otázky študentov EU v Bratislave a hostí konferencie.


«  späť