Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

EDAMBA 2014 – Trendy a inovácie v ekonómii a manažmente

13.11.2014

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave zorganizovalo 13. – 14. novembra 2014 už 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2014. Na konferencii prezentovalo viac ako 80 študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov najnovšie poznatky v študijných odboroch ekonómie a manažmentu. Na záver konferencie si z rúk rektora EU v Bratislave prof. Rudolfa Siváka prevzali ocenenia nasledovní účastníci konferencie: Ján Remeta (EUBA), Jana Drutarovská (EUBA), Erica Cristina Balea, Mihai Cristian Dinică (Bucharest University of Economic Studies, Rumunsko), Michael Trestl (University of Latvia, Lotyšsko), Aaron Haußmann (University of Latvia, Lotyšsko), Dana Pančurová (EUBA), Lucia Jantošová (EUBA) a Mária Braunová (EUBA).


«  späť