Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Cudzie jazyky v premenách času

6.11.2014

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave usporiadala 6. novembra 2014 už 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky v premenách času. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnili hostia z Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Ruska, Česka a Ukrajiny, otvorila prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. Jana Lenghardtová. Úvodné prednášky na plenárnom rokovaní patrili hosťom z univerzít v Zwickau a Linzi. Ďalšie rokovania konferencie už prebiehali v 4 sekciách.


«  späť