Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Noví docenti na fakulte hospodárskej informatiky

21.10.2014

Na zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave si prevzali dekréty noví docenti: v študijnom odbore: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum habilitáciu úspešne ukončila Ing. Michaela Chocholatá, PhD., ktorá sa habilitovala prácou Vybrané prístupy k analýze výmenných kurzov a ich interakcií a v študijnom odbore: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum habilitáciu úspešne ukončil Ing. Karol Szomolányi, PhD., ktorý sa habilitoval prácou Analýza slovenskej ekonomiky – teoretické východiská v rámci dynamického modelu všeobecnej rovnováhy.


«  späť