Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Vedecká konferencia Ústavu ekonómie a manažmentu

21.10.2014

Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizoval 21. októbra 2014 vedeckú konferenciu Kľúčové problémy súčasnosti z hľadiska slovenskej a globálnej ekonomiky. Konferenciu otvoril a jej účastníkov privítal rektor univerzity prof. Rudolf Sivák. Na vedeckej konferencii bola prezentovaná nová publikácia ÚEaM: Tektonické zmeny v globálnej ekonomike.


«  späť