Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Ocenenia ŠVOČ pre študentov EU v Bratislave

23.10.2014

Na zasadnutí kolégia rektora EUBA 23. októbra 2014 sa odovzdávali ocenenia študentov za ŠVOČ v akademickom roku 2013/2014. Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedecko-odbornú činnosť získali: Martin Nebesník (NHF) za prácu: Odlišnosti daňového systému vo vybraných štátoch Európskej únie s dôrazom na nižšie vládne úrovne a Bc. Ivana Chovancová (FMV) za prácu: Index RCA a komparatívne výhody Slovenskej republiky. Diplom za účasť v študentskej vedecko-odbornej činnosti EU v Bratislave si prevzali: Tomáši Mesároš (FHI), Marek Zeleniak (OF), Ivan Košťál (FAJ), Viktória Švardová (FMV) Anna Opinová (PHF), Alexandre Adamovič (FAJ), Bc. Eva Bučányová (OF), Bc. Simona Fančovičová (OF), Bc. Veronika Fandlová (OF), Bc. Zdenka Fáberová (OF), Bc. Michal Šimo (NHF), Bc. Adriana Stanková (FHI) a Bc. Peter Kukučka (FPM) 


«  späť