Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Rokovanie Taleba Rifaia s rektorom EU v Bratislave

28.10.2014

Výsledkom rokovania Taleba Rifaia s rektorom EU v Bratislave je príprava podpisu memoranda. V zmysle tohto dokumentu budú mať výborní študenti možnosť absolvovať odborné stáže na pôde UNWTO v Madride a Ekonomická univerzita v Bratislave sa stane súčasťou reťazca škôl pod záštitou UNWTO. Potreby brandingu pre Slovensko budú predmetom medzinárodnej konferencie stredoeurópskeho významu, ktorú Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zorganizuje v roku 2015.


«  späť