Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prednáška Taleba Rifaia, generálneho tajomníka UNWTO

28.10.2014

EU v Bratislave privítala 28. októbra 2014 významného predstaviteľa cestovného ruchu, generálneho tajomníka svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) pána Taleba Rifaia. Vo svojej prednáške pre viac ako päťsto študentov, zástupcov miest a obcí, hotelov a cestovných kancelárií definoval päť kľúčových oblastí udržateľného rozvoja cestovného ruchu vo svete, v jednotlivých svetových regiónoch i na Slovensku. V prítomnosti štátneho tajomníka MDVaRR SR Františka Palka, veľvyslanca SR v Madride J. E. Vladimíra Gracza, vedúcej sekcie CR a kultúry EK Ľubomíry Hromkovej, generálnej riaditeľky sekcie CR Ivany Magátovej, pán Rifai zdôraznil mimoriadny význam cestovného ruchu pre zamestnanosť a tvorbu pracovných miest.


«  späť