Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prednáška riaditeľa informačnej kancelárie EP

7.10.2014

V rámci predmetu vyučovaného v anglickom jazyku Diplomacia v praxi prednášal 7. októbra 2014 študentom riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku pán Robert Hajšel. Vo svojej prezentácii oboznámil domácich aj zahraničných študentov s históriou európskych orgánov, ich štruktúrou, zložením, poslaním a systémom fungovania. Po skončení prednášky odpovedal na mnohé otázky študentov. Diskusia, pre veľký záujem študentov, pokračovala v neformálnom duchu aj po skončení prednášky.


«  späť