Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prijatie Roberta Hajšela

7.10.2014

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prijal 7. októbra 2014 pána Róberta Hajšela, riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorý prišiel prednášať študentom v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Na stretnutí boli prítomní: prorektorka pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD., a vedúci Oddelenia medzinárodných mobilít JUDr. Pavel Lašček.


«  späť