Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku

29.11.2013

Výsledky štúdie s  názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku prezentoval 27. novembra 2013 kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z NHF EU v Bratislave. Po úvodnom príhovore rektora univerzity prof. Rudolfa Siváka vystúpili: Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR, prof. Mikuláš Luptáčik z NHF EU, doc. Štefan Rehák z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave, doc. Ján Lešinský z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania STU v Bratislave, Mgr. Robert Stehrer, Deputy Director of Research z Vienna Institute for International Economic Studies, Mgr. Martin Šuster, riaditeľ Odboru výskumu Národnej banky Slovenska a na záver prof. Jozef Uhrík zo Zväzu automobilového priemyslu SR.


«  späť