Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Knižná prezentácia Wendelina Ettmayera

29.11.2013

Wendelin Ettmayer, autor viacerých odborných kníh, v ktorých sa venoval politickým témam ale aj vývinu Európskej únie, prezentoval študentom FAJ EU v Bratislave 28. novembra 2013 svoju novú publikáciu Staré štáty, nový svet: Stabilita a zmena v medzinárodných vzťahoch. Wendelin Ettmayer bol od roku 1977 s krátkou prestávkou 16 rokov poslancom za Rakúsku ľudovú stranu v Rakúskom spolkovom sneme. Po odchode z parlamentu začal kariéru diplomata. V roku 1994 sa stal rakúskym veľvyslancom vo Fínsku, akreditovaným aj pre Estónsko, medzi rokmi 2000 – 2003 v Kanade s Jamajkou. Po pôsobení na Spolkovom ministerstve pre európske a medzinárodné záležitosti, bol v rokoch 2005 až 2008 rakúskym vyslancom pri Rade Európy v Strassburgu.


«  späť