Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zmena vo vedení BBS EU

22.11.2013

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave odovzdal prof. Rudolf Sivák 20. novembra 2013 prorektorke pre manažovanie akademických projektov doc. Jane Mikócziovej poverovací dekrét, ktorým ju dočasne poveril vedením Bratislavskej Business School.


«  späť