Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Veda a výskum v EÚ – príležitosti, výzvy, riziká

22.11.2013

Ekonomická univerzita v Bratislave – ÚSTAV EKONÓMIE A MANAŽMENTU usporiadali v rámci Týždňa vedy a techniky 2013 15. novembra 2013 workshop Veda a výskum v EÚ – príležitosti, výzvy, riziká. Tematickým zameraním workshopu bolo: 7. Rámcový program a HORIZON 2020, príležitosti a možnosti zapájania sa do projektov, aktuálne otázky vo vede a výskume, úspechy vo výskumnej činnosti a riziká a možnosti pri riešení nových výskumných úloh. Workshop otvorili: prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave a doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD., riaditeľ Ústavu ekonómie a manažmentu EU v Bratislave.


«  späť