Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Národohodohospodárska fakulta 60-ročná

22.11.2013

Pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa konalo 21. novembra 2013 slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prítomným sa prihovorili: minister školstva, vedu výskumu a športu Dušan Čaplovič, rektor EU v Bratislave Rudolf Sivák a dekan NHF EU Ján Lisý. Dekan NHF EU v Bratislave udelil pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty pamätnú medailu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave jej predchádzajúcim dekanom: Jozefovi Mihalikovi (1963 – 1966), Vladimírovi Háčikovi (1969 – 1972), Vladimírovi Zapletalovi (1976 – 1985), Jozefovi Makúchovi (1991 – 1994) a Rudolfovi Sivákovi (2000 – 2007) a in memoriam: Jozefovi Rosovi (1960 – 1963), Zdenkovi Laučíkovi (1966 – 1969), Jozefovi Košnárovi (1985 – 1991) a Jurajovi Trnovskému (1994 – 2000).


«  späť