Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Imatrikulácia prvákov FPM EU

22.11.2013

Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave ako posledná usporiadala pre študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia imatrikulačnú slávnosť 18. novembra 2013. Po príhovoroch rektora univerzity Rudolfa Siváka, dekana fakulty Ľuboslava Szaba a prodekanky pre rozvoj a sociálne otázka Kataríny Grančičovej si viac ako 300 prvákov prevzalo z rúk dekana a predsedu študentského parlamentu imatrikulačné listy.


«  späť