Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

16. ročník EDAMBA

15.11.2013

16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2013 sa uskutočnil 14. novembra 2013. Na konferencii viac ako 180 účastníkov prezentovalo svoje príspevky v deviatich sekciách. Na záver podujatia si najúspešnejší prevzali ocenenia za najlepší príspevok: Kamila Růžičková (Mendelova univerzita v Brně), Keith Willett (Oklahoma State University, USA), Zoltán Egri (Szent István University, Faculty of Economics, Agricultural and Health Sciences, Hungary), Paula Puškárová (Ekonomická univerzita v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu), Irina Khvostova, Andrei Shulgin, (The National Research University Higher School of Economics, Russia), Mária Šášiková (Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta), Ondrej Dúžik (Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky), Branislav Zagoršek (Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu), Michal Kravec (Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach) a Dagmar Sageder, (Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov).


«  späť