Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave SAV

15.11.2013

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave usporiadali 12. novembra 2013 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 okrúhly stôl k publikácii „60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied“. Podujatie sa konalo v rámci 60. výročia vzniku Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a jeho spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Na úvod diskusie vystúpili autori jednotlivých kapitol, ktorí stručne predstavili ich obsah.


«  späť