Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Etika podnikania – zodpovedné podnikanie

15.11.2013

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave v rámci predmetu Etika podnikania zorganizovala cyklus prednášok odborníkov z praxe „Zodpovedné podnikanie“. 13. novembra 2013 to boli členovia vrcholového manažmentu spoločností ENEL a Východoslovenská energetika.


«  späť