Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Konferencia k štúdii Slovenské centrá rozvoja

30.10.2013

Spoločnosť MasterCard v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave uverejnila výsledky unikátneho projektu MasterCard Slovenské centrá rozvoja. Prezentácia štúdie sa uskutočnila 30. októbra 2013 na Slovensku po prvýkrát. Porovnávanie rozvoja regiónov a miest bolo na základe spracovania indexu rozvoja, ktorý hodnotí súčasnú úroveň rozvoja regiónov a miest, a indexu dynamiky, ktorý zase hodnotí celkový pokrok za posledných 5 rokov.


«  späť