Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prednáška kubánskej veľvyslankyne

5.11.2013

Veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku, J. E. Loipa Sánchez Lorenzo, v rámci celouniverzitného cyklu prednášok Diplomacia v praxi, informovala 5. novembra 2013 domácich aj zahraničných študentov o histórii a súčasných úlohách kubánskej diplomacie, domácej a zahraničnej politike Kuby. V živej diskusii odpovedala na otázky študentov týkajúce sa súčasnej hospodárskej a politickej situácie a stavu demokracie na Kube.


«  späť