Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zmluva s bulharskou univerzitou

6.11.2013

1. prorektor, prof. Ferdinand Daňo, prijal 6. novembra 2013 v zastúpení rektora EU v Bratislave prof. Rudolfa Siváka rektora sofijskej Univerzity národnej a svetovej ekonomiky prof. Statty STATTEVA. Prijatiu predchádzal 5. novembra 2013 slávnostný podpis zmluvy o spolupráci medzi obomi univerzitami v prezidentskom paláci za účasti prezidentov Bulharskej a Slovenskej republiky. Počas prijatia, na ktorom sa zúčastnila aj prorektorka EUBA pre manažovanie medzinárodných projektov doc. Jana Mokócziová, oboznámil prof. Daňo hosťa s históriou a súčasnosťou EU v Bratislave a rokoval s ním o konkrétnych možnostiach spolupráce. Obaja predstavitelia podpísali ďalšie dokumenty súvisiace so spoluprácou medzi UNSE a EU v Bratislave.


«  späť