Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

AIESA 2013

31.10.2013

15. medzinárodnú vedeckú konferenciu AIESA (Applied Informatics Econometrics Statistics Accounting)  – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach zorganizovala 25. októbra 2013 Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave pri príležitosti 45. výročia založenia FHI EU v Bratislave pod záštitou rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., a dekana fakulty prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodnej spolupráce a praktických aplikácií z oblasti informatiky, účtovníctva a audítorstva, štatistiky, poistnej matematiky, ekonometrie a operačného výskumu ako príspevok fakulty k budovaniu Európskeho výskumného priestoru.


«  späť