Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Nová riaditeľka ÚMP EU v Bratislave

16.10.2013

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave 16. októbra 2013 rektor univerzity prof. Rudolf Sivák odovzdal prorektorke pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave doc. Jane Lenghardtovej, ktorá bola najúspešnejšia vo výberovom konaní, vymenúvací dekrét na post riaditeľky Ústavu medzinárodných programov.


«  späť