Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prednáška o histórii a súčasnosti Litvy

22.10.2013

Radca-minister a Chargé d´Affaires a. i. Litovskej republiky, pán Edvilas Raudonikis navštívil 22. októbra 2013 Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde ho v zastúpení rektora univerzity Rudolfa Siváka prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Jana Lenghardtová a vedúci oddelenia pre medzinárodné vzťahy Pavel Lašček. V rámci celouniverzitného cyklu prednášok v anglickom jazyku Diplomacia v praxi, oboznámil pán Raudonikis, domácich a zahraničných študentov s históriou a súčasnosťou Litvy a úlohami a cieľmi Litvy počas jej predsedníctva v Európskej rade EÚ. Po skončení prezentácie živo diskutoval so študentmi o rôznych otázkach litovskej zahraničnej politiky a EÚ.


«  späť