Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Promócie absolventov 3. stupňa štúdia

8.10.2013

V aule EU v Bratislave sa uskutočnili 8. októbra 2013 spoločné promócie absolventov doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Diplomy si prebralo spolu 66 absolventov z Národohospodárskej fakulty, Obchodnej fakulty, Fakulty hospodárskej informatiky, Fakulty podnikového manažmentu, Fakulty medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach. Absolventom srdečne blahoželáme.


«  späť