Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Návšteva z College of Business, Ohio University, USA

10.10.2013

10. októbra 2013 navštívili EU v Bratislave predstavitelia College of Business, Ohio University, USA, páni J. Michael Geringer, Ph.D, a Dr. Luke Pittaway. Počas návštevy rokovali s prorektorkou pre medzinárodné vzťahy, doc. Janou Lenghardtovou, Ing. Janou Péliovou, prodekankou NHF, Ing. Petrom Filom, prodekanom OF a Ing. Petrom Rusiňákom, koordinátorom Centra severoamerických štúdií o možnostiach ďalšieho prehlbovania a rozširovania už existujúcej spolupráce. V rámci rokovania bola pozornosť sústredená predovšetkým na možnosti začatia spolupráce EU v Bratislave s Centre for Entrepreneurship, University Ohio a na prípravu LŠ v rámci Global Consultin Program v lete roku 2014. Rokovania sa zúčastnili aj vedúci OMV, JUDr. Pavel Lašček a Ing. Ivana Vyskočová.


«  späť