Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Imatrikulácia prvákov FAJ EU v Bratislave

9.10.2013

Vedenie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave a Študentského parlamentu FAJ EU sa stretlo so študentmi 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na imatrikulačnej slávnosti 9. októbra 2013. Viac ako 90 študentov si vypočulo príhovor dekanky fakulty prof. Lívii Adamcovej a rektora univerzity prof. Rudolfa Siváka. Ako zdôraznila prof. Adamcová, majú možnosť absolvovať študijný program, ktorý je na slovenských vysokých školách akreditovaný jedine na EU v Bratislave.


«  späť