Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Margarita GANEVA – veľvyslankyňa Bulharskej republiky v SR.

8.10.2013

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku, J. E. pani Margarita Ganeva vo svojej prednáške 8. októbra 2013 pre slovenských a zahraničných študentov v rámci celouniverzitného cyklu Diplomacia v praxi oboznámila prítomných študentov s históriu a súčasnosťou Bulharska a základnými úlohami bulharskej zahraničnej politiky. V druhej časti prednášky reagovala na otázky študentov.


«  späť