Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Udelenie čestnej vedeckej hodnosti Jánovi Kubišovi

10.10.2013

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave 10. októbra 2013 bola udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej diplomacie v moderných dejinách Slovenskej republiky, Jeho Excelencii Ing. Jánovi Kubišovi. Okrem členov Akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave boli prítomní aj veľvyslanci akreditovaní v SR a predstavitelia vysokých škôl na Slovensku. Súčasťou akademickej slávnosti bola aj prednáška nového Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave s názvom: Afganistan 2014: Dopady ukončenia pôsobenia medzinárodných vojenských síl.


«  späť