Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Seminár a workshop Slovenskej ekonomickej knižnice

2.10.2013

Slovenská ekonomická knižnica v spolupráci s vydavateľstvom Emerald Group Publishing zorganizovali pre záujemcov seminár Sprievodca publikovaním prípadových štúdií. Seminár, na ktorom prednášala Hana Benešová z Emerald Emerging Markets Case Studies, Emerald Group Publishing Limited, sa uskutočnil 2. októbra 2013 a jeho súčasťou bol workshop – Názorná ukážka práce s prípadovou štúdiou a použitie pri výučbe (teaching notes).


«  späť