Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Konferencia SAV a prezentácia publikácie

3.10.2013

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied a Ekonomická univerzita v Bratislave usporiadali 3. októbra 2013 konferenciu pri príležitosti 60. výročia založenia Ekonomického ústavu SAV a pri príležitosti prezentácie už ôsmej publikácie v sérii VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Konferenciu otvorili úvodnými príhovormi prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU Anetta ČAPLÁNOVÁ a riaditeľ EÚ SAV Milan Šikula. Vedúci autorského kolektívu Saleh Mothana Obadi uviedol publikáciu a predstavil jej autorov. Potom sa už prezentovali samotní autori. Hosťom konferencie bol štátny tajomník MŠVVaŠ Štefan Chudoba.


«  späť