Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zasadnutie Akademickej obce OF EU

27.9.2013

Slávnostné otvorenie akademického roku 2013/2014 na OF EU v Bratislave sa konalo 27. septembra 2013 a bolo zároveň zasadnutím Akademickej obce OF. Prítomným sa prihovoril aj rektor univerzity Rudolf Sivák. Dekan fakulty Štefan Žák odovzdal cenu dekana za publikačnú činnosť. Súčasne bola odovzdaná prestížna Cena predsedu COOP Jednota Slovensko, s. d., za najlepšiu diplomovú prácu študentom: Filipovi Bekénimu, Soni Borowieckej, Hane Polákovej, Eve Valkovičovej, Lukášovi Hanzlíčovi a Petre Slafkovskej. Ceny s dekanom fakulty odovzdal zástupca spoločnosti COOP Jednota Slovensko, s. d., Jozef Horečný. V rámci podujatia sa uskutočnil 2. ročník udeľovania Ceny EF Jazykové pobyty – OXFORD za najlepšiu diplomovú prácu, ktorú odovzdal Elene Spačkovej konateľ spoločnosti Martin Volek.


«  späť