Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Revalidácia programu MSc. in International Finance

18.7.2013

EU v Bratislave navštívila 17. a18. júla 2013 validačná komisia z partnerskej Nottingham Trent University v zložení: Paul Royston, Polly Pick, Virender Slaitch, Ann Ord, Alex Hiller, Cristopher Crabot, Emil Helienek, ktorých prijala prorektorka pre manažovanie akademických projektov Jana Mikócziová. Na zasadnutí sa revalidoval na ďalšie 3 roky spoločný program Medzinárodné financie (MSc. in International Finance), ktorý prebieha v spolupráci s Nottingham Business School, Nottingham Trent University (Veľká Británia). Zasadnutia sa zúčastnili aj vyučujúci z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, ktorí zabezpečujú výučbu tohto programu.


«  späť