Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Vedecko-technická konferencia FHI

24.4.2013

Obchodná fakulta a Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave usporiadali 24. apríla 2013 pod záštitou rektora EU Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., vedecko-technickú konferenciu Riadenie vývoja softvérových produktov, IT-marketing a IT-personalistika. V 1. bloku Marketing v IT a on-line marketing vystúpil Ing. Andrej Miklošík, PhD., z Obchodnej fakulty. 2. blok Riadenie vývoja softvérových produktov prezentoval Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, z Katedry aplikovanej matematiky FHI a ako tretia vystúpila na tému Metódy získavania a výberu pracovníkov do IT-firiem Mgr. Alexandra Pal'agová zo spoločnosti Appel Counselling.


«  späť