Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Študentom EU prednáša americká lektorka

26.4.2013

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD., spolu s prodekankou pre medzinárodné vzťahy FPM Ing. Mgr. Gabrielou Dubcovou, PhD., prijali 19. apríla 2013 Assoc. Prof. Julie Anne ELSTON, Ph.D, z Oregon State University, USA, ktorá v rámci Fulbrightovho programu prednáša na prestížnej rakúskej univerzite. Súčasne s pôsobením na Wirtschaftsuniversität Wien uskutoční J. A. Elston v dňoch 19. a 26. apríla a 3. a10. mája 2013 na EU v Bratislave v rámci predmetu International Entrepreneurship prednášky pre študentov bratislavských fakúlt EU v Bratislave, a aj pre zahraničných študentov prichádzajúcich na školu v rámci programu ERASMUS, resp. iných programov alebo dvojstranných dohôd o spolupráci. Prednášky sa uskutočnia blokovou formou.


«  späť