Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Diskusia študentov s rektorom EU v Bratislave

23.4.2013

Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave pozval všetkých študentov 23. apríla na pravidelné stretnutie s Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom, PhD., rektorom EU v Bratislave. Témami diskusie boli: akreditačný proces univerzity na národnej a medzinárodnej úrovni a aktuálne otázky na univerzite (hodnotenie výučby, internet, skriptáreň, parkovanie ...)

 


«  späť