Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

16.4.2013

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť usporiadala pod záštitou ministra financií SR a v spolupráci s EU v Bratislave už 13. ročník konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska. Cieľom tohtoročnej konferencie konanej v medzinárodnom roku štatistiky STATISTICS2013 bolo prezentovať výsledky aktuálnych prognóz HDP a plnenie prvej z troch priorít stratégie EURÓPA 2020 – Inteligentný rast. Na úvod pripomenul Peter Mach významné jubileá slovenskej ekonómie v roku 2013: 110. výročie narodenie prof. Imricha Karvaša, 105. výročie narodenie prof. Rudolfa Brišku a 100. výročie Dr. Petra Zaťka.


«  späť