Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Návšteva Stálej Misie Peru vo Viedni

9.4.2013

Páni Carlos Enrique Garcia Castillo a Bernardo Roca-Rey Ross 2. tajomníci Veľvyslanectva a Stálej misie Peru vo Viedni, navštívili Ekonomickú univerzitu v Bratislave 9. apríla 2013. V zastúpení rektora univerzity prof. Rudolfa Siváka ich prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. Jana Lenghardtová a vedúci Oddelenia pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave Dr. Pavel Lašček.


«  späť