Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Projekt MANAGER SHADOWING ACROSS THE BORDER

9.4.2013

Projekt organizuje nezisková organizácia Business Leaders Forum z Českej republiky, je určený pre univerzity a študentov z Maďarska, Poľska a Slovenska. Umožní vybraným študentom absolvovať 2-týždňovú stáž vo firme v Českej republike, počas ktorej budú pracovať priamo po boku manažéra, dozvedia sa viac o jeho konkrétnych pracovných úlohách a aktuálne riešených problémoch a náklady vybraných študentov na dopravu a ubytovanie pokryje grant z Višegrádskeho fondu. EU v Bratislave, ktorá je exkluzívnym partnerom zo Slovenska spropagovala projekt medzi študentmi a 9. apríla 2013 zorganizovala seminár pre študentov za účasti zástupcov organizácie Business Leaders Forum, aby urobili predvýber študentov. Sprievodné aktivity projektu: internetová databáza denník stážistu a e-learning kurz.


«  späť