Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zmluva s Erste Group IT SK

19.2.2013

Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák a konatelia spoločnosti Erste Group IT SK Ing. Martin Kobza a Ing. Richard Chomist podpísali 19. februára 2013 Rámcovú zmluvu o spolupráci medzi Erste Group IT SK spol. s r.o., a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Erste Group IT SK je súčasťou modelu medzinárodnej spolupráce zahrňujúcej IT spoločnosti v celej Erste Group. Ide o ďalší z  krokov spolupráce EU v Bratislave s významnými firmami z praxe. Vykonávacie zmluvy budú realizované hlavne v spolupráci s Katedrou aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky pod gesciou vedúcej katedry doc. Gabriely Kristovej.


«  späť