Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov

20.2.2013

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave zorganizovalo 20. februára 2013 informačný seminár Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov. Na informačnom seminári koordinátori jednotlivých programov zo SAIA, n. o., prezentovali možnosti financovania výskumných mobilít doktorandov a postdoktorandov s dôrazom na program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond).


«  späť