Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Promócie absolventov nemeckofónneho štúdia

21.2.2013

Absolventi bilaterálneho študijného programu Medzinárodný finančný manažment druhého stupňa štúdia na Ekonomickej univerzite a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu získali po skončení štúdia dvojitý diplom. Na promóciách 21. februára 2013, ktoré sa v tomto akademickom roku konali už desiatykrát, si 13 zo 16 absolventov prevzalo od prof. Fendeka diplom Inžiniera Ekonomickej univerzity v Bratislave a prof. Ebeling im odovzdal diplom Master of Science Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu.


«  späť