Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Vymenovanie dekanky FMV EU v Bratislave

20.2.2013

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave 20. februára 2013 vymenoval rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., podľa § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 20. decembra 2012 a podľa čl. 18 bodu 2 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmilu Lipkovú, CSc., za dekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie od 1. apríla 2013 do 31. marca 2017.


«  späť