Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

EU preskúma motor slovenskej ekonomiky

12.2.2013

Rektor EU v Bratislave Rudolf Sivák a prezident Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP) Jaroslav Holeček podpísali 12. februára 2013 zmluvu o projekte, v ktorom univerzita pripraví prvú ucelenú vedeckú štúdiu v histórii Slovenska. Jej cieľom je komplexne zmapovať vplyv automobilovej výroby na ekonomiku krajiny. Tím expertov Národohospodárskej fakulty EU pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika postupne vytvorí detailný obraz o automobilovom priemysle u nás a databázu údajov potrebných na preskúmanie jeho národohospodárskych efektov. Predmetom skúmania bude tak hospodárstvo Slovenska ako celok, ako aj jeho jednotlivé regióny. Výsledná správa bude prezentovaná na workshope v 2. polovici apríla tohto roku.


«  späť