Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Spolupráca v oblasti frankofónneho štúdia

9.9.2012

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave Jana Lenghardtová prijala 9. septembra 2012 v zastúpení rektora univerzity Rudolfa Siváka Roxanu Turcanu z kancelárie pre strednú a východnú Európu Agence Universitaire de la Francophonie (Univerzitná agentúra pre frankofóniu), Guillauma Roberta, riaditeľa Francúzskeho inštitútu v Bratislave a Hervé Guillermenta, atašé Francúzskeho veľvyslanectva pre vedeckú, univerzitnú a administratívnu spoluprácu. Na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili aj: Iveta Rizeková, vedúca Katedry románskych a slovanských jazykov FAJ EU, Jaroslav Kita, garant frankofónneho štúdia, a na ktorom sa rokovalo o možnostiach spolupráce v oblasti frankofónneho štúdia, dostala Ekonomická univerzita ponuku na členstvo v AUF.


«  späť