Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zahájenie akademického roka 2012 – 2013

24.9.2012

V aule Ekonomickej univerzity v Bratislave sa konalo 24. septembra 2012 slávnostné zahájenie akademického roka 2012 – 2013. Prítomným zamestnancom a študentom sa prihovoril rektor univerzity Rudolf Sivák. Štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Štefan Chudoba, absolvent EU v Bratislave, pripomenul študentom význam vzdelania všeobecne a znalosti jazykov zvlášť a objasnil to na svojich životných a profesijných skúsenostiach. Andrej Babej pozdravil študentov v mene Študentského parlamentu. Otvorenie moderovala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Jana Lenghardtová.


«  späť